KŐSZEGI ZSUZSANNA

Stresszoldás, önismeret, kineziológia

Bach virágok - Külső hatások iránti túlérzékenységre

2018. augusztus 09. - Kőszegi Zsuzsanna

A Bach virágterápia, mint az öngyógyítás nagyszerű módszere segít megtalálni a lelki harmóniát, a megnyugvást és a békét ebben a rohanó világban. A Bach-virágterápia egyszerű és mellékhatásoktól mentes, ezért a cseppek egyre több család házipatikájának állandó részét képezik. A Bach-virágterápia sikere egyszerűségében rejlik, egyszerű, praktikus, így használata a mindennapokban bármikor áldásos hatású.

A 38 virágeszencia mindegyike egy-egy kedélyállapothoz társítható, tehát nem találunk szívre, májra, emésztésre stb. való eszenciákat, hanem ezek helyett félelem, bizonytalanság, önbizalomhiány és különböző lelki/érzelmi állapotokat tudunk harmonizálni. A 38 eszencia viszonylag könnyen átlátható (szemben a homeopátiában fellelhető több ezer szerrel).

Bach szerint a problémák két nagy csoportba oszthatók:

  • túlságosan rá akarjuk kényszeríteni akaratunkat másokra
  • túlságosan engedünk mások befolyásának

Az alábbi csoportban olyan lelkiállapotok találhatók, amelyekben az ember nem megfelelően reagál az őt érő külső hatásokra, s emiatt képtelen az egészséges önérvényesítésre. Ezt az állapotot a belső stabilitás hiánya jellemzi, ami a túlérzékenység, a külső ingerekre való eltúlzott reagálas formájában mutatkozik meg. Az illető rendszeresen védekezik a nyugtalanító hatásokkal szemben és megfeszítve igyekszik újra megteremteni a belső egyensúlyt. Az eszenciák segítenek visszaállítani a belső nyugalmat, harmóniát, egyensúlyt, megőrizni az integritásunkat és kielégíteni azt az alapvető igényt, hogy a külső ingerek ellenére biztonságban érezzük magunkat.

„Egyetlen dolgunk, hogy megőrizzük egyéniségünket, éljük saját életünket, és életünk hajóját magunk kormányozzuk – és minden rendben lesz."

A mások elképzelései és külső hatások iránti túlérzékenység csoportjába tartozó eszenciák használata segíthet az egyensúly megteremtésében.

APRÓBOJTORJÁN – Az őszinteség virága
Vidámnak tűnő, egyetértő, szorongásait és félelmeit aggodalomtól mentes álarc mögé rejti. Belülről őrlődik. A külső környezetre nem szeretnék rátenni a terheiket. Nyugtalan, mindig újabb tevékenység után néz, hogy elnyomja aggodalmait, gyakran folyamodik drogokhoz vagy alkoholhoz annak érdekében, hogy megfeledkezzen saját magáról, a tompa fájdalomról és szenvedésről. Békeszeretők, kerülik a vitát, verekedést, elrejtik érzékenységüket, de idegesek és nyugtalanok. Legtöbbször nem ismeri el a problémáit, ha kérdezik, vagy amikor a betegség megtréfálja és rávilágít a bajra. Ha betegek, akkor sem hagyják el magukat, ami segít a gyógyulásban.

„A LÁTSZATHARMÓNIÁTÓL …A BELSŐ BÉKÉIG”

Az apróbojtorján Bach-virágesszencia segítségével fokozatosan bátorságot gyűjtünk, hogy megnyíljunk mások előtt. Próbáljunk csak meg egyszer a gyengeségeinkről és a nehézségeinkről beszélni. Észre fogjuk venni, hogy nem utasítanak el vagy ítélnek el miatta. Mi pedig az ilyen beszélgetések által megkönnyebbülünk és megvigasztalódunk, majd bizalmat nyerünk, hogy mi is élhetünk maszk nélkül. Ezáltal felszabadulnak azok az erők, amelyeket eddig a külsőségek felépítésére használtunk. Ezek az erők segíteni fognak abban, hogy jobban el tudjuk viselni a konfliktusokat másokkal.

Megerősítések
„ÉRZEM A BÉKESSÉGET”
„ŐSZINTE VAGYOK”
„MEGMUTATOM MAGAM”

KISEZERJÓFŰ – A szolgálat virága
Béke utáni vágyakozók. A harmóniára áhítozók. Háttérben vannak. Testileg fáradtak, de szellemileg éberek. Ők az önalávetők, uralkodni lehet rajtuk. Félénk, kedves, gyengéd, ragaszkodik a hagyományokhoz, szeret örömet szerezni, gyenge akaratú, tanulékony és könnyen irányítható, így a másoknak való segítésben mindenes szolgává válik. Gyakran kötődnek egy sokkal erőteljesebb személyiséghez, aki kihasználja a jó tulajdonságaikat, mivel önalávetők és sokkal inkább másokban keresik a személyiség erejét, mint magukban. Az ember gyenge jellemű, nem tud nemet mondani. Ezért mások kihasználják őt. Amíg mások kívánságait teljesíti, elmulasztja saját életfeladatát.
A Kisezerjófű az önfeladás és a kóros lemondás ellenszere. Növeli a személyiség erejét, serkenti annak tudatát, hogy az ember értékes és joga van az életre. Önállótlan, bátortalan vagy túlzottan jóindulatú, mindenekelőtt gyermekeknek adható, hogy megtalálják helyüket a társadalomban. Családterápiában gyakran használatos függőségek, vagy egyoldalú kihasználáson alapuló kapcsolatok kezelésére. Segíti az erőtlen személyiségű gyermekek szexuális fejlődését és felegyenesítő hatása miatt az alávetett helyzetű emberek gerincproblémáinak kezelésére is alkalmas.

„A PASSZIV SZOLGÁLÁSTÓL.. AZ AKTIV SZOLGÁLATIG”

Képessé tesz Nemet mondani, anélkül hogy lelkiismeret furdalás gyötörne emiatt. Segíti a saját akarat kifejlődését és erősíti az önértékelést. Elősegíti a saját vágyak és célok felismerésére  és erőt ad azok megvalósításához. Megtanít úgy segíteni másoknak, hogy azzal nem adja fel elképzeléseit vagy terveit, ezzel hozzájárul az életfeladata megéléshez.

Megerősítések
„EGYENESEN ÁLLOK”
„VAGYOK, AKI VAGYOK”
„AZT AKAROM, AMIT AKAROK”

Bach virágok - Külső hatások iránti túlérzékenységre

DIÓFA – Az új kezdet virága
Azok számára, akik védelmet igényelnek a külső hatásoktól, amikor bizonytalanná válik a lábuk alatt a talaj, nagy életváltozások idején - fogzás, pubertás, új iskola, foglalkozás, állás kezdetekor, minden alapvető mentális, érzelmi vagy fizikai állapotváltozások.
A Diófa a védekező erő és a belső stabilitás szere. Pajzsot nyújt a külső behatások ellen, főként akkor, amikor az ember életének irányát meg akarja változtatni. Csökkenti a naiv jóhiszeműséget és az indokolatlan hiszékenységet, erősíti a személyiséget és lehetővé teszi a saját élet-elképzelés kialakítását, illetve megvalósítását.
Megkönnyíti a régi szokások felszámolását, megszabadít a függőségektől, általánosan hozzásegíti az embert ahhoz, hogy önmaga legyen.

„A BEFOLYÁSOLHATÓSÁGTÓL… A BELSŐ SZILÁRDSÁGIG”

Olyan helyzetekben, amelyek újrakezdésre sarkalnak, a dió Bach virágeszencia erősítheti a döntési képességünket. Segít, hogy újra rátaláljunk a belső biztonságunkra, és hogy meg merjük tenni a tervezett lépést, akármit is gondoljanak róla mások. Bach a dióeszenciát „link - breaker”-nek hívta, ami szó szerint kötésszakítót jelent. Ez a virágeszencia támogathat abban, hogy elszakadjunk az érzelmi kötődésektől, és megadja a szükséges önbizalmat mások zavart – vagy zavaros – befolyásával szemben. Fokozza az erőnket, hogy a magunk útját járjuk mások véleményétől és fecsegésétől függetlenül. A dió segítségével enyhíthetők a kisebb–nagyobb nehézségek is, melyeket az emberek egyes életszakaszai közötti feszültebb átmenetek hoznak magukkal. A csecsemőnek megkönnyítheti a fokozás, az iskolás gyereknek az iskolakezdés, segíthet elsimítani a serülőkor konfliktusait, enyhíti a feszültséget és a kiegyensúlyozatlanságot a klimax idején, higgadttá tehet, hogy elfogadjuk a nyugállományt.

Megerősítések
„BIZTOS VAGYOK MAGAMBAN”
„HŰ MARADOK MAGAMHOZ”
„A SAJÁT UTAMAT JÁROM”

MAGYAL – A szívet megnyitó
Mindenféle erősen negatív állapotra: düh, féltékenység, keserűsége, ellenségesség, harag, gyanakvás, bosszúállás, gyűlölet, erőszak, rossz hangulat, megvetés, bosszantás, önzés, frusztráció, minden állapotra, amely ellenkezője a szeretetnek. Az ilyen ember állandóan szenved. Kis problémából nagyot csinál, és így idővel a szeretet gyűlöletté fajul.
A Magyal a negatív érzelmek elleni szer. Csökkenti az agressziót, az ingerlékenységet, a haragot, a dühöt, a bosszúvágyat, segíti az agresszió tudatos kontrollját. Barátságosabbá, kompromisszum késszé, béketűrővé, szelíddé, valamint szeretetteljessé tesz. Természetesen nem képes a haragot vagy gyűlöletet egyszerűen az ellenkezőjére változtatni, ehhez a  mi tudatos munkánkra van szükség. A magyal virágeszencia segítségével azonban megtanulhatjuk felismerni és leküzdeni a negatív érzéseinket, ezáltal elfoglalja helyét a szeretet, és azután képesek leszünk szeretetteljesen viselkedni embertársainkkal és környezetünkkel.

"A KEMÉNYSZÍVŰSÉGTŐL A NEMESSZÍVŰSÉGIG"

A magyal hatására őszinte, nyílt, érdekeit mindig szem előtt tartó és megvédő, hamar felinduló és gyorsan lehiggadó, sérelmeit nem dédelgető személyiségé érünk. Nagylelkű, szívélyes, mindent átfogó szeretet jellemzi. A világunkat fenntartó és az emberi értelmet meghaladó egyetemes szeretet elvét érinti. Ez a szeretet az, ami által, és amiben mindannyian élünk, a legnagyobb gyógyerő, a legerősebb ösztönző erő, az örök igazság, az egység tudata. A magyal lelki kvalitása maga az emberi eszményi állapot, amelyre ebben a földi létben törekszünk. Ha az ember a szeretet áramában él, nyitott a szíve, és minden ember a testvére.
„Az igazi erény a szépség és jóság Istenét a csúfban és a gonoszban is érezni és szeretni, és a nagy szeretetben mégis arra vágyni, hogy kigyógyítsuk csúfságából és gonoszságából” Sri Aurobindo indiai költő

Megerősítések
„TELVE VAGYOK ÖRÖMMEL”
„EGÉSZSÉGES VAGYOK”
„SZERETEK”

Ezeket a készítményeket már 80 éve világszerte sikeresen alkalmazzák. Az eszenciák segítenek visszaállítani a belső nyugalmat, harmóniát, egyensúlyt, megőrizni az integritásunkat és kielégíteni azt az alapvető igényt, hogy a külső ingerek ellenére biztonságban érezzük magunkat.

Bach-virágterápia tanfolyam távoktatásban: Jelentkezem