KŐSZEGI ZSUZSANNA

Stresszoldás, önismeret, kineziológia

Bach virágok – Kétségbeesés, Bánat

2018. szeptember 20. - Kőszegi Zsuzsanna

A Bach virágterápia, mint az öngyógyítás nagyszerű módszere segít megtalálni a lelki harmóniát, a megnyugvást és a békét ebben a rohanó világban. Az esszenciák segítségével bárki viszonylag könnyen megtalálhatja betegsége okát, és sikeresen kezelheti mind lelki, mind pedig testi bajait. Eddig is már hónapról-hónapra bemutattunk pár csoportot, melyekbe Bach doktor sorolta a 38 esszenciát, ebben a postban a kétségbeesés csoportjába sorolt 8 virággal fogunk foglalkozni.

Nincs semmi jelentősége a gyógyulás szempontjából, hogy lelkünk mely része “beteg”, vagy milyen régóta kínoz bennünket. Ezek a gyógyszerek lényünk legmélyéig hatolva harmonizálják személyiségünket lelkünkkel, spirituális részünkkel. A blokkjaink feloldására és megszüntetésére (vagy akár csak kifejezetten személyiség-fejlesztésre) a Bach-virágterápia a természetben megtalálható különböző növényekben lévő gyógyító, lelki kiegyensúlyozó hatását alkalmazza.

A kétségbeesés és bánat enyhítésére a következő virágok esszenciái ideális kiegészítői lehetnek fioláinknak.

Tölgy – A kitartás virága
Erős, megbízható páciensek, felelősségteljes emberek, akik panasz nélkül vesznek vállukra nagy terheket. Küszködök, akik a visszaesések ellenére kitartanak, soha nem adják fel a reményt. A szakadatlan erőfeszítéseik, és makacsságuk kimerüléshez vezethet. Jóakaratúságuk következtében több terhet vesznek magukra, mint amivel boldogulni tudnak, és ezért mindenféle nehézségeken keresztülmenniük, végül elérkezhetnek a teljes kimerültséghez, végül a testi - lelki összeomlás állapotához.
A Tölgyfa a hajthatatlanság és önfejűség elleni szer. Engedékenyebbé, hajlékonyabbá és kompromiszumokra késszé tesz. Gyengíti a teljesítménykényszert, erősíti a sors elfogadását, és egyfajta ellazulást hoz. Ez a testre is kiterjed és képes a túl erős, akaratos, feladásra nem képes feszültségek okozta károk enyhítésére. Kedvező az érrendszer és mozgásrendszer degeneratív betegségeinek enyhítésére.

"A KÖTELESSÉGTELJESíTŐ KATONÁTÓL… A BÉKÉS HARCOSIG”

Ismerjük az erős tölgyet, mely áll egy ideig rendületlenül a viharban anélkül, hogy meginogna – míg hirtelen ki nem fordul? Nézzünk meg ezzel szemben egy nyárfát: hajlékonyságával ellenáll még a legerősebb szélnek is. Felismerjük a párhuzamokat a viselkedésünk és a tölgy között? Ez esetben szedjük a tölgy virágeszenciát, hogy hamarosan ismét erőre kapjunk. Ezenkívül kifejlesztjük azt a képességünket, hogy felismerjük a saját határainkat, és képesek leszünk ezeket elfogadni. A kitartás szándéka fontos tulajdonság, néhány nagy felfedezés nem született volna meg nélküle. Csakhogy mint minden dolognál az életben, itt is a helyes arány a döntő. Feladni és kitartani – ez a két pólus, melyek között az egészséges középút található. A tölgy értékes segítséget nyújthat ebbéli igyekezetünknek.

Megerősítések
„LAZíTOK”
„KÖNNYEN ELVÉGZEM”
„SZABADNAK ÉRZEM MAGAM”

Szilfa – A felelősség virága
Mindazoknak, akik nagyon fogékonyak a felelősségvállalásra, gyakran vállalnak fel erejüket meghaladó felelősséget és esetenként képtelenek arra, hogy szembenézzenek a terheik nagyságával. Így néha megrendülnek, botladoznak, elvesztik önbizalmukat. Ez a kapcsolatvesztés diszkomfort érzést és stresszt okoz. Az ember nem elég érett a munka elvégzésére, feladataihoz és felelősségéhez mérten. Túl magas feltételeknél hiányzik a felelősségérzet. Megtalálja az útját, de egy pillanatban túllépi a saját lehetőségét. Az elkeseredettség küszöbén van egészen a kilátástalanságig.
A Szilfa egyfajta elsősegélyszer olyan esetekre, amikor (elsősorban pszichés) összeroppanás fenyeget. Csökkenti a lelki stresszt, felszabadítja a blokkolt erőket, ezzel képessé teszi az embert a további küzdelemre. Nagy terhelések idején rendszeresen szedve megakadályozza, hogy az ember túlterhelje magát, és növeli a teljesítőképességet. Súlyos, hirtelen fellépő betegségek esetén mindig szedni kellene, mivel felszabadítja az emberben lévő tartalék energiákat.

„AZ ÖNÉRTÉKELÉSI VÁLSÁGTÓL… A MAGUNKBA VETETT BIZALOMIG”

Ez az állapot többnyire csak átmeneti, nem tart sokáig. A szilfa Bach-virágesszenciával gyorsabban véget vethetünk neki. Visszatalálunk az önbizalomhoz és a belső biztonsághoz., és újra képesnek érezzük magunkat, hogy az elvárt teljesítményt nyújtsuk. Ettől a stresszprogram is leáll a belsőnkben és ennek megfelelően nő az önbizalmunk.

Megerősítések
„MEGTESZEM, AMIT TUDOK”
„SEGíTSÉGET KAPOK”
„SIKERÜLNI FOG”

Fűzfa – A sors virága
Mindazok számára, akik bármiféle kisebb szerencsétlenségen mennek keresztül, keserűséggel, nehezteléssel, másokat okolva a nehézségeikért; énközpontúak, önsajnálkozók, önbíráskodók; igazságtalannak élik át ami velük történik, sértődöttek és rosszindulatúak, megbántva érzik magukat, állandóan elégedetlenek, nincs humorérzékük. Tünetek: grimaszok, zsörtölődés, lehangoltság és negatív érzések terjesztése; nehéz páciensek, mivel semmi sem elég jó nekik, nehezen ismerik el a javulást.
A Fűzfa a békülékenység és a bocsánat szere. Ellene hat a jogtalanul-kezeltség érzésének, a sértődöttségnek vagy a bosszúvágynak, belátóvá és békülékennyé tesz. Hasznos olyan gyermekeknél, akik akaratukat duzzogással és sértődésssel szokták érvényesíteni. Különösen ajánlott azoknak, akik sorsuk el nem fogadásából és alapvető életelutasításukból kifolyólag betegedtek meg: mert amíg ez az állapot fennmarad, addig nem gyógyulhatnak meg.

„A SORS ELLENI HARAGTÓL… AZ ÖNMAGUNK IRÁNTI ÉRZETT FELELŐSSÉGTUDATIG”

A fehér fűz virágeszencia segítségével megtalálhatjuk leküzdeni az elkeseredettségünket. Észrevesszük, hogy mi is sokszor felelősek vagyunk a helyzetünkért, és nem valamiféle „sötét erő” áldozata vagyunk. Ez a felismerés segíthet pozitívan nézni az életünk dolgait, és akár másképp is cselekedhetünk.

Megerősítések
„VAN HATALMAM”
„VAN ERŐM”
„VÁLLALOM A FELELŐSSÉGET”

Vörösfenyő – Az önelfogadás virága
Önvádra, bűntudatra. Olyanoknak, akik önmagukat hibáztatják, önmarcangolás; mely nem az ő hibájuk; túlzott tudatosság, bocsánatkérés, megalázkodás; a folyamatos enyhíteni bármiféle felelősségérzetet.
Az Erdeifenyő a bűntudat elleni szer. Enyhíti a lelkiismeretfurdalást, a bűntudatot, és a kényszeres tökéletességvágyat. Segíti az önelfogadást, az ember önmaga irányába érzett felelősségét és a szellemi függetlenséget. Serkenti a természetes és „bűntelen” életöröm képességét és sokszor eltűnteti az erkölcsi hátterű szexuális problémákat is.

„AZ ÖNLEÉRTÉKELÉSTŐL… AZ ÖNBECSÜLÉSIG”

Az erdei fenyő virágeszencia nem fog egy csapásra megszabadítani bennünket a bűntudatunktól, de segít, hogy jobb fényben lássuk magunkat, és a teljesítményeinket képesek legyünk jobban megbecsülni. Mi lenne, ha a következőket mondogatnánk magunknak: „Megteszem, ami tőlem telik, és ha az a másiknak nem elég, az az ő problémája. Azaz, amíg én fáradozom, és tőlem telhető legjobbat adom, nem kell szemrehányást tennem magamnak, még akkor sem, ha a másik a személyemet vagy a teljesítményemet kevésnek érzi.” 
Az aktuális helyzeteknél, amikor hirtelen szemrehányásokkal kínozzuk magunkat, segít az erdei fenyő, hogy a helyes színben lássuk a dolgokat.

Megerősítések
„NEKEM SZABAD…”
„MEGBOCSÁTOK MAGAMNAK”
„MEGSZABADULTAM”

Bach virágok - Kétségbeesés, Bánat

Szelídgesztenye - A határozás virága
Szörnyű gyötrődés és kétségbeesés idején, amikor erőink és kitartásunk utolsó cseppjeihez értünk, amikor nem maradt szépség és szeretet az életünkben, csak rombolás, megsemmisülés, elhagyatottság; mikor még az imádkozásra is képtelenné válunk. Ez az állapot a „lélek éjszakája”.
A Szelídgesztenye a teljes kétségbeesés elleni szer. Egyfajta lelki „lágyítószer”, ami lehetővé teszi a valósággal szembeni, minden tekintetben blokkoló ellenállás és fenntartások feladását. Elfogadható lehetőséget nyújt a túlélésre, kiutat mutat látszólag elveszett helyzetekből is. Optimistábbá, realistábbá és humánusabbá tesz, segít az embernek elfogadni a gyengeségeit, s bizalommal telve a sors kezébe helyezni magát. Testi merevgörcs esetén is hasznos lehet.

„A MEGVÁLTÁS VIRÁGA”

A szelídgesztenye virágeszencia vigasztaló hatású, és enyhíti a kétségbeesésünket, akármi váltotta is ki – súlyos betegség, egy szeretett lény elvesztése vagy egy boldogtalan kapcsolat hosszas kínja. A szelídgesztenye segíthet, hogy újra erőt és reményt merítsünk, és egy utat találjunk, mely visszavezet bennünket a kétségbeesésünkből és a szorult helyzetünkből a napfényes, barátságos életbe.
Önálló, erős, az élet kihívásait kedvelő ember, aki minden problémát megoldandó, személyiségét tovább alakító és erősítő feladatnak lát. Meggyőződése, hogy mindenki személyre szóló feladatot kap a sorstól, olyanokat, amit képes megoldani. Akaraterejének felismerése, önmagára talál, felkészül a lelki fejlődésre. Katasztrofális külső körülmények ellenére is bizakodik. Ez az a pillanat, amikor a segélykiáltás meghallgatásra talál, és csodák történnek. Segít túljutni az átalakulás fájdalmas szakaszain anélkül, hogy az ember elbizonytalanodna vagy megtörne.

Megerősítések
„FELTEKINTEK”
„BELEEGYEZEM”
„HAGYOM, HOGY MEGTÖRTÉNJEN”

Vadalma – A megtisztulás virága
Ez tisztító gyógyír azok számára, akik valamilyen módon tisztátalannak, beszennyezettnek érzik magukat. Gyakran egy apró betegségnek tulajdonítanak nagy fontosságot a szenvedés érdekében, reménytelenséget és önvádat okozva ezzel. Alkalmazható olyan fizikai vagy pszichológiai állapotokban, amikor valami visszataszító az Én számára. A gyógyír csökkenti ezt az érzetet. Mindebből harmonikus esetben a mindenkori társadalmi elvárások és szabályok keretei közé nehézségek nélkül beilleszkedő, azokat elfogadó és tisztelő, a tisztaságot és a rendet szerető egyén fejlődik.
A Vadalma az egészséges tisztaság szere. Testileg és lelkileg egyaránt hat.  Azok számára javasolt, akik túlzott tisztaságmániában szenvednek, állandóan takarítanak vagy extrém módon rendszeretők.  A „tisztaság”, a „rend” itt különös módon kulcsszerepet játszik. Jó pár embernél szinte beteges hajlam alakul ki, hogy mindent százszázalékosan tisztán és rendben akarnak tartani, különben testileg és lelkileg rosszul érzik magukat. Emögött sokszor nagyobb lelki probléma rejlik, mely a takarítás neurotikus formájában nyilvánul meg.

„A KÉNYSZERES RENDSZERETETTŐL … A BELSŐ RENDIG”

Segíthet az érzést helyes irányban és arányban kifejleszteni, és hogy megtanuljuk a lényegest a lényegtelentől megkülönböztetni. Ez minden olyan helyzetre vonatkozik, mellyel állandóan szembesülünk a hétköznapokban, tehát a tisztaság és a rend kezelése is. A vadalma, a tisztítóvirág, ahogy gyakran nevezik, megszabadít a tisztátalanság érzésétől, és helyre teszi a rendhez és a tisztasághoz fűződő kapcsolatunkat. Egyfelől leépíti a kóros tisztátalanság- és bűnösségérzést, az undort, a kényszeres tisztaságmániát, másfelől általános vértisztítóként is hatásos. Különböző bőrproblémák, ekcémák, krónikus gyulladások vagy fertőzés elleni védelemként is segíthet. Aki sokat van betegek társaságában, az megelőzésként is szedheti.
Túlzottan tisztátalannak érzi önmagát, Ön- undor, ön-gyűlölet ön el nem fogadás, minden szinten.

Megerősítések
„JÓL ÉRZEM MAGAM”
„OLYANNAK FOGADOM EL MAGAM, AMILYEN VAGYOK”
„LÁTOM, MI FONTOS”

Erdei fenyő – Az önelfogadás virága

Önvádra, bűntudatra. Olyanoknak, akik önmagukat hibáztatják, önmarcangolás; mely nem az ő hibájuk; túlzott tudatosság, bocsánatkérés, megalázkodás; a folyamatos enyhíteni bármiféle felelősségérzetet.
Az Erdeifenyő a bűntudat elleni szer. Enyhíti a lelkiismeretfurdalást, a bűntudatot, és a kényszeres tökéletességvágyat. Segíti az önelfogadást, az ember önmaga irányába érzett felelősségét és a szellemi függetlenséget. Serkenti a természetes és „bűntelen” életöröm képességét és sokszor eltűnteti az erkölcsi hátterű szexuális problémákat is.

„AZ ÖNLEÉRTÉKELÉSTŐL… AZ ÖNBECSÜLÉSIG”

Az erdei fenyő virágeszencia nem fog egy csapásra megszabadítani bennünket a bűntudatunktól, de segít, hogy jobb fényben lássuk magunkat, és a teljesítményeinket képesek legyünk jobban megbecsülni. Mi lenne, ha a következőket mondogatnánk magunknak: „Megteszem, ami tőlem telik, és ha az a másiknak nem elég, az az ő problémája. Azaz, amíg én fáradozom, és tőlem telhető legjobbat adom, nem kell szemrehányást tennem magamnak, még akkor sem, ha a másik a személyemet vagy a teljesítményemet kevésnek érzi.” 
Az aktuális helyzeteknél, amikor hirtelen szemrehányásokkal kínozzuk magunkat, segít az erdei fenyő, hogy a helyes színben lássuk a dolgokat.

Megerősítések
„NEKEM SZABAD…”
„MEGBOCSÁTOK MAGAMNAK”
„MEGSZABADULTAM”

Ernyős madártej – A vigasz virága
Azok számára, akik megrázó élményeken mentek keresztül és nem tudták azokat feldolgozni. Nem képesek vigaszt találni és boldogtalannak érzik magukat. A trauma gátolja őket a testi -lelki felépülésben. A múltba gyökerező mély fájdalom, amelytől nem képesek szabadulni. Általában akkor alkalmazható amikor a érzelmi -lelki probléma valamilyen konkrét negatív élményhez köthető. Ilyenek lehetnek szeretet személy elvesztése, baleset utáni sokk , rossz hír hallatán de bármilyen kisebb konfliktus helyzet is.

„A MEGRÁZKÓDTATÁSTÓL …… AZ ÚJRAORIENTÁLÓDÁSIG”

Segít a traumák hatásait feldolgozni, így képessé válsz elviselni a nehéz helyzeteket, az ijesztő élményeket. Meg tudod emészteni téged érő negatív hatásokat, és azokat jól fel is tudod használni lelki fejlődés érdekében.

Megerősítések
„ÉRZEK”
„LÉLEGZEM”
„ÉLEK”

Bach-virágterápia tanfolyam távoktatásban: Jelentkezem