KŐSZEGI ZSUZSANNA

Stresszoldás, önismeret, kineziológia

Bach virágok – Mások boldogulása miatti túlzott aggódás

2018. október 18. - Kőszegi Zsuzsanna

A Bach virágeszenciák utolsó csoportjához érkeztünk, mely a mások boldogulása miatti túlzott aggódásra szolgálnak gyógyírül. Ebbe a csoportba tartozó virágok lelki és érzelmi szinten segítenek az egyensúly kialakításában és fenntartásában. Akut helyzetekben, lelki válságban vagy a már krónikussá vált érzelmi problémák esetében járulnak hozzá személyiségünk fejlesztéséhez.

Bár sokak szerint még a gyógyszerek, okozta hirtelen tünetkezelés előnyt élvez, magam azon a véleményen vagyok, hogy feltárni egy betegség kiváltó okait lehet, hogy hosszadalmasabb, de a végleges gyógyulás csak így garantálható. Saját tapasztalataim is e több száz éves múltra visszatekintő gyógyító eszenciák elismerésével zárom, több kliens háláját fogalmazhatom meg, kik, különböző nyugtatók, és más kémiai anyagokat, tudtak fokozatosan kiiktatni életükből és most egészségük erőteljesebb és közérzetük, hangulatuk is derűs.

A mások boldogulása miatti túlzott aggódás enyhítésére a következő virágok esszenciái ideális kiegészítői lehetnek.

Katángkóró – Az anyaság virága

A feltétlen szeretetet nem tudják adni. Fontoskodó, nyüzsgő személyek. Saját maguk fontosságát hangsúlyozzák. Azoknak az embereknek, akik lehetnek a legigazabb szeretők, de negatív állapotukban birtoklóvá válnak; egoizmusuk, önszeretetük túl aggódóvá teszi őket másokkal való kapcsolatuk tekintetében. Kritikussá válhatnak, fontoskodóak, főnőkösködnek, korrigálnak, szellemi és emocionális mérgekkel mérgeznek, figyelmet akarnak, könnyekben törnek ki, meghiúsítanak eseményeket, nem szeretnek egyedül lenni, és szükségük van arra, hogy a szeretett személy a közelükben legyen annak érdekében, hogy kontrollálhassák és irányíthassák a tevékenységét. Anyáskodó magatartásról ismerhető fel, gyakori azon gyermekek között, akik figyelmet követelnek maguknak.
A Katángkóró a valódi szeretet szere. Segít megtisztítani az emberi kapcsolatokat a kóros egoizmustól. Érzelmi függőségtől, a zsarolástól és az önsajnálattól. Egyben kialakítja az érzelmekkel teli, mégis szabadon engedő szeretet képességét. Fontos szer párkapcsolatokban, és gyakran szükséges neurotikus gyermek-szülő kötődések esetén is.

„A KÖVETELŐZŐ SZERETETTŐL… AZ ÖNZETLEN SZERETETIG”

Segít egyensúlyba hozni a belső lelki békét. Megtanít annyit adni amennyit szerettei is képesek örömmel elfogadni, a valódi szükségletekhez igazítani azt. Fejleszti az empátiás készséget ezáltal hozzájárul az adok-kapok harmóniájának megteremtéséhez. Így több szeretetben és megbecsülésben lesz része és családja is boldogabbá váli.
A kék katángkóró Bach-virágesszencia segíthet abban, hogy felépítsünk egy másik, talán önzetlenebb szülő-gyerek kapcsolatot. Ehhez hozzátartozik a gyerekek elengedése is. A kék katángkóró erőt fog adni, amivel megtanuljuk elfogadni, hogy a gyerekeknek a saját útjukat kell járniuk, még ha az nem is felel meg a mi kívánságainknak és elképzeléseinknek. Bízzunk a gyerekeinkben, ez a legnagyobb talizmán, amit útravalónak adhatunk. A partnerünkhöz fűződő viszonyunkban is segíthet a kék katángkóró virágesszencia, hogy könnyebb legyen őt elengedni, és hogy a gondoskodásunkat óvatosabban adagoljuk.

Megerősítések
„SZÍVESEN ADOK”
„MERÍTEK A FORRÁSBÓL”
„SZERETNEK”

Bükk – A tolerancia virága

Azoknak, akik kritikusak, elégedetlenek, türelmetlenek, ingerlékenyek, mindig találnak hibát, a dolgoknak csak a negatív oldalát látják. Apró dolgok miatt bosszankodnak, mint mások furcsaságai, modorossága, egyéni szokásai, pontosságot, rendet és fegyelmet követelnek. Arrogáns emberek, akik másokkal elégedetlenek, kicsinyesen zsörtölődők, az igazság a szájukból ítéletnek hangzik; savanyúak, cinikusak, ellenszenvesek, szigorúak, feszültek.
A tolerancia és intolerancia közötti természetes viszony szere. Meg kell értenünk, hogy mindazok a „jó” tulajdonságok, amiket kifelé, álarcként veszünk fel, leginkább arra szolgálnak, hogy semlegesítsék „rossz” ellentétpárjukat, amit önmagunkban sejtünk. Ezért bár a Bükkfa a feltűnően toleráns, nagyvonalú, megértő és pozitívan gondolkodó embereknek való, a valóságban az emögött mélyen rejlő tudattalan, megcsontosodott intoleranciát célozza meg.
A Bükkfát alkati szerként kellene szedni egyfelől azoknak, akik természetüknél fogva kis toleranciával bírnak, ezért mindennel kapcsolatban azonnal elfogadó vagy elutasító álláspontot vesznek fel. Másfelől azoknak, akik soha nem kockáztatják meg, hogy kritizáljanak vagy elutasítsanak.

„A MEGÉRTÉS NÉLKÜLI KRITIZÁLÁSTÓL A MEGÉRTÉSIG”

A bükkfa Bach-virágesszencia élesítheti a látásunkat a saját hibáinkra és gyengeségeinkre. Ugyanakkor segít a tolerancia és a nagyvonalúság kifejlesztésében, a másik emberrel való bánásmódban és a nehéz helyzetek kezelésében. Gyakoroljuk egy kicsit az úgynevezett jó megfigyelést úgy, hogy a szomszédunkban egyszer nem a hibát keressük, hanem a jó tulajdonságokat kutatjuk. Csodálkozni fogunk, mennyi pozitív dolgot fedezhetünk fel benne.

Megerősítések
„ELFOGADOM”
„ENGEDEK”
„LÁTOM A FEJLŐDÉS ESÉLYÉT”

Vasfű – A lelkesedés virága

Erőteljes, lelkes, hatalmaskodó, ideges, vitatkozó, irányító, fanatikus emberek, ritkán változtatnak szilárd meggyőződésükön és ragaszkodnak ahhoz, hogy a többiek változtassanak sajátjukon. Erős akaratúak és bátrak, mivel mindig biztosak abban, amit tanítani akarnak. Sokszor kimerítik magukat túlzott erőfeszítések által.
A Vasfű a stresszt okozó túlbuzgóság és a misszionáriusi erőszakosság elleni szer. Segít mások beállítottságát elfogadni és hagyni mindenkit a maga módján boldogan élni. Kitágítja a szellemi horizontot, és azt a felismerést közvetíti, hogy az ember nem minden igazság kútfője. Megakadályozza, hogy a vállalkozókedv és a tetterő önállósítsa magát, és stresszt okozzon. Ezért ideges feszültségek, álmatlanság, magas vérnyomás vagy görcsök kezelésére alkalmas.

„A VILÁGMEGVÁLTÓTÓL…A FÁKLYAHORDOZÓIG”

A vasfű Bach-virágeszencia segíthet, hogy figyelmesebben bánjunk magunkkal és másokkal. Könnyebben felismerjük, mikor helyezzük nyomás alá a környezetünket a lelkesedésünkkel, és hogy mennyire megterheljük vele önmagunkat és másokat. E virágeszencia támogatást nyújt új viselkedésmódok kipróbálásában, melyek a nyugalom és a pihenés iránti igényeinknek jobban megfelelnek. Például nyugodtan hagyjuk ott egyszer – egyszer a munkát, vagy mondjunk le egy megbeszélést, ha észrevesszük, hogy fáradtnak és kimerültnek érezzük magunkat.
Segíti a elengedést és az elfogadást. Hozzájárul a rugalmas gondolkodásmódhoz és mások tiszteletbe tartásához.  Megtanít a mértékletességre és a határok betartásra sarkal.

Megerősítések
„ELENGEDEM”
„TERET ADOK”
„TUDOM, HOL A HATÁR”

Bach-virágok - Mások boldogulása miatti túlzott aggódás

Szőlő – A tekintély virága

Fogékony emberek, akik bíznak magukban, és tendenciát mutatnak arra, hogy autoritásukat hatalom gyűjtésére és mások meghatározására (dominálására) használják fel. Lehetnek arrogáns, ambiciózus, főnökösködő, sokat követelő, merev, szigorú emberek, hiányzik belőlük a szimpátia érzése, erőszakosak, kegyetlenek, engedelmességet követelnek. Vezetők, akik nagyon értékesek vészhelyzetekben, könyörtelenné, zsarnokká, diktátorokká válhatnak saját határaik elérésekor. Általában hajlamosak erős felsőtest kifejlesztésére, nagy termetűek, gyakran szenvednek szélsőséges feszültségektől, izommerevség, magas vérnyomás jelentkezhet.
A szelídgesztenye a teljes kétségbeesés elleni szer. Egyfajta lelki „lágyítószer”, ami lehetővé teszi a valósággal szembeni, minden tekintetben blokkoló ellenállás és fenntartások feladását. Elfogadható lehetőséget nyújt a túlélésre, kiutat mutat látszólag elveszett helyzetekből is. Optimistábbá, realistábbá és humánusabbá tesz, segít az embernek elfogadni a gyengeségeit, s bizalommal telve a sors kezébe helyezni magát. Testi merevgörcs esetén is hasznos lehet.

„VEZETNI... ÉS VEZETNI HAGYNI"

A bortermő szőlő virágeszencia segíthet, hogy a velünk született vezetői képességünkkel úgy bánjunk, hogy ne mások elnyomására használjuk, hanem egy közösség javára. Ha másoknak utasításokat adunk, gondoljunk arra, hogy egy ember van előttünk, akinek szintén van lelke – és joga a méltóságra. Ekkor bizonyára találunk egy másik hangnemet, és észrevesszük, hogy a képességeinkkel kiválóan tudunk másokat motiválni és utasítani anélkül, hogy nyomást kellene gyakorolnunk.

Megerősítések
„FELTEKINTEK”
„BELEEGYEZEM”
„HAGYOM, HOGY MEGTÖRTÉNJEN”

Forrásvíz – A rugalmasság gyógyírje

Azoknak, akik nagyon szigorúak életmódjukban. Nagyon sok élményt és örömöt megvonnak maguktól, mert az zavarhatja őket a munkájukban. Kemény tanítói önmaguknak. Egészségesek, erősek és aktívak akarnak lenni, és megtesznek mindent, amiről úgy hiszik, hogy segít ebben nekik. Remélik, hogy példát mutatnak másoknak, akik követve elképzeléseiket jobbá válnak ettől.
Az eszencia a rugalmatlan embereknek való, olyanoknak, akik nagyon magas mércét állítanak önmaguknak és túl szigorúak önmagukkal szemben. Szinte aszkétaként élik az életüket saját szabályaik miatt. Jellemző, hogy mereven betartják a diétára vagy az edzésre vonatkozó utasításokat, a lelkigyakorlatokat vagy a munkarendet. Gondolkodásukat, világnézetüket szilárd meggyőződések uralják. A vallásban, az étrendben, erkölcsi vagy politikai kérdésekben nem ismernek tréfát. Példát szeretnének állítani mások elé, a tökéletességre törekszenek. Aktívan nem avatkoznak mások életébe, nem akarnak meggyőzni másokat saját álláspontjukról.
Az ilyen emberek túlzottan lelkiismeretesek, ezért sokat túlóráznak, mégsem elégedettek teljesítményükkel. Szívesen hoznak áldozatot, bármiről lemondanak, s csalódottnak érzik magukat, ha nem sikerült megfelelni saját elvárásaiknak.

"A DOGMATIKUS FIGYELEMTŐL... A KÖRÜLTEKINTÉSIG"

A forrásvíz eszencia hatására megerősödik az életörömöd, rugalmassá, elfogadóvá válsz, megengeded magadnak az élet kis „vétségeit”, megbocsájtasz önmagadnak akármit is követtél el. A személyes tökéletességvágyadban való elmerülés helyett a másik ember felé forduló jóindulat menthet meg az elszárító, sorvasztó téveszmédtől.

Megerősítések
“MEGENGEDEM MAGAMNAK”
“MOZGÉKONY VAGYOK”
“SPONTÁN VAGYOK”

Ingyenes Bach-virág teszt: Kitöltöm